Top > Sights > Funafuti

Funafuti

Funafuti Photos »

Flag of Tuvalu Tuvalu
Capital: Funafuti
Currency: Australian dollar (AUD)
Language: Tuvaluan, English, Samoan, Kiribati
Time Zone: UTC+12

| Home | Index | Top | Japanese |